Lưu trữ thẻ: phòng sạch

Thi Công Phòng Sạch

Phòng sạch nhà máy

1. Phòng sạch là gì? Phòng sạch (Clean room) là phòng có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn sạch về nhiệt độ, độ ẩm, độ bụi, chênh áp,… chuẩn theo quy định. Những yếu tố cần thiết để cấu tạo phòng sạch tiêu chuẩn áp dụng cho nhà máy, nhà xưởng, phòng phẫu thuật, […]

Zalo
Phone